Frequently asked questions

Терапевтична езда

Какво е терапевтична езда?


Терапевтичната езда е вид рехабилитация. Бъдещият ездач се обучава в езда, като същевременно подобрява общото си физическо, психическо и емоционално състояние.
Каква е разликата между хипотерапия и терапевтична езда?


Хипотерапията е медицинска процедура, предписана и осъществявана от медицинско лице. Тя се фокусира върху постигане на конкретни медицински резултати. Терапевтичната езда е ориентирана към ездата и взаимодействието с коня, които също носят своите положителни ефекти.
За кого е терапевтичната езда?


Терапевтичната езда се препоръчва при много видове увреждания, но най-често срещаните са: церебрална парализа, аутизъм, епилепсия, хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието, хипотония, хипертония и други. Най-добри резултати се наблюдават при деца и младежи. Децата е препоръчително да са навършили 4 години.
Безплатна ли е терапевтичната езда?


Терапевтичната езда, която предлага Фондация ‘’Пейнт и Куортър Хорс България’’ е безплатна за всички деца със специални нужди от ‘’Програма за безплатна терапевтична езда за деца със специални нужди’’. В момента Фондация не предлага терапевтична езда за други възрастови групи.
Кой покрива разходите за терапевтичната езда за деца със специални нужди?


Фондацията се грижи за набирането на средства за покриване на разходите, свързани с терапевтичната езда. Фондацията е подкрепяна от частни и корпоративни дарители, както и осъществява проекти и програми. Разчита на екипа, доброволците и съмишлениците им за дейностите, които предлага.
Как протича една сесия по терапевтична езда за деца със специални нужди?


При пристигането детето и родителя/настойник се нуждаят от известно време, за да се адаптират към новата среда и подготовка за приключението. След това детето и инструкторът правят загрявка заедно с коня, по начин подходящ за предстоящите упражнения. Следващата стъпка е разходката с коня до мястото за езда. Там детето се качва на коня от специално съоръжение, ако е необходимо и навлиза в арената с коня. От съображения за безопасност, от момента, в който детето е на коня, той/тя се подържа от поне двама инструктори - един водещ сесията и един помощник. Сесията включва не само физически упражнения, но и развиване на важни социални и емоционални умения. Инструкторите включват образователен елемент, като предоставят информация в различни форми за живота сред природата. Докато детето е в сесия, родителя/настойник не се допуска да бъде в арената. След урока по езда, изпълнен с упражнения и игри, детето, слиза от коня и отговаря за връщането му към пасището. Накрая, детето и родителя/настойник могат да прекарат известно време в подготовка да се върнат в ежедневието си. Посещението в ранчото е не само поредната процедура, на която трябва да отиде едно дете с увреждания. Това е ново приключение, което се надяваме да остави траен позитивен отпечатък в детската емоционалност.
Колко често е добре да се посещават сесии по терапевтична езда?


Препоръчително е терапевтичните сесии да се посещават минимум веднъж седмично.
Сесиите по терапевтична езда индивидуални или групови са?


Сесиите са индивидуални.
От кого се провеждат сесиите по терапевтична езда?


Сесиите се провеждат най-малко от един квалифициран инструктор.
Къде се провеждат сесиите по терапевтична езда?


Сесиите се провеждат в ранчо 4OUR RANCH, на 50 км. от град София.
Как да се запиша в ‘’Програма за безплатна терапевтична езда за деца със специални нужди’’?


‘’Програма за безплатна терапевтична езда за деца със специални нужди’’ се осъществява на цикли от 3 месеца и може да обслужи определен брой деца. Моля, свържете се с нас, за да проверите дали можете да бъдете включени.

Породите ‘’Пейнт’’ и ‘’Куортър’’

От къде произлизат конете от породите ‘’Пейнт’’ и ‘’Куортър’’?


Произхода на тези породи може да бъде проследен далеч назад във времето в Америка. Има различни теории, но най-вероятно изпуснати коне от испанските завоеватели са се развъдили в степите на Америка. Постепенно местните заселници и фермери забелязали тези чудесни животни. Одомашнили ги и ползвали за своите нужди. Постепенно започнали да ги селектират и в момента Асоциацията на Куортър хорс е с най-големия регистър на коне в света. Постепенно се е появила разновидност с разцветки, които много се харесали на американците. Те задълбочили селектирането на тези пъстри коне и се появила породата Пейнт хорс. Впоследствие Пейнт хорс станала любима порода на много хора в САЩ и по света.
Какво е характерно за конете от породите ‘’Пейнт’’ и ‘’Куортър’’?


Характерно и за двете породи е изключителната им податливост към социализация. Спокойния им нрав и работоспособност. Освен това с Коуртър хорс е регистрирана и най-високата скорост в състезание – 88 км/ч. За Пейнт хорс е специфично, че това не е просто конче с шарена козина. За разлика от обикновените шарени коне при Пейнт цвета на козината съответства на цвета на кожата под нея. Характерна е връзката между цветните петна приличаща на „цип“. Пейнт хорс е бил много ценен от каубоите превеждащи огромните стада рогат добитък на дълги разстояния. Специфични за породата са спокойния нрав, силата и смелостта му.

Меките методи на обучение на коня

Какво са меки методи на обучение на коня?


Мекия метод е начин за общуване с кон по естествен за него начин. Natural horsemanship е подход към коня като към партньор, като към приятел. Метода се изразява основно в уважение на личното пространство. Коня ни следва , защото той иска това и това му носи удоволствие и спокойствие. Помагаме си само с щадящ въжен оглавник и меко въже или в по-добрия случай с нищо, само с въздействие на ментално ниво. Да, това е много бавен начин за обучение, но резултатите от него са като едно дълготрайно и плодотворно сътрудничество.
Как се възпитават конете във 4OUR RANCH?


Във 4OUR RANCH конете се възпитават с меките методи на обучение взаимствани от системата Natural horsemanship. Със социализацията и обучението се започва още от раждането на малките кончета. Не използваме трензели, шпори, вериги, каиши или други груби инстументи за принуда при обучението. Копитата на нашите коне не се подковават. За подръжката им се грижим, като ползваме метода Mustang roll , с който копитото се оформя по начин най-близък до този на дивите коне.
Как се отглеждат конете във 4OUR RANCH?


Във 4OUR RANCH конете се отглеждат по най-близкия до естествения им начин на живот. Живеят навън в големи пасища като стадо. Всеки ден пасат на воля , а за през нощта имат осигурено достатъчно количество сено. Близо до пасищата имат рекичка , от която пият вода. Конете са разделени в две групи. Едната е съставена от кобили и кастрати, а другата от жребци. И в двете групи е интересно да се наблюдава йерархията в стадото и как тя се променя. Интересно е и това как животинките общуват помежду си.

Често задавани въпроси

Терапевтична езда

Какво е терапевтична езда?


Терапевтичната езда е вид рехабилитация. Бъдещият ездач се обучава в езда, като същевременно подобрява общото си физическо, психическо и емоционално състояние.
Каква е разликата между хипотерапия и терапевтична езда?


Хипотерапията е медицинска процедура, предписана и осъществявана от медицинско лице. Тя се фокусира върху постигане на конкретни медицински резултати. Терапевтичната езда е ориентирана към ездата и взаимодействието с коня, които също носят своите положителни ефекти.
За кого е терапевтичната езда?


Терапевтичната езда се препоръчва при много видове увреждания, но най-често срещаните са: церебрална парализа, аутизъм, епилепсия, хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието, хипотония, хипертония и други. Най-добри резултати се наблюдават при деца и младежи. Децата е препоръчително да са навършили 4 години.
Безплатна ли е терапевтичната езда?


Терапевтичната езда, която предлага Фондация ‘’Пейнт и Куортър Хорс България’’ е безплатна за всички деца със специални нужди от ‘’Програма за безплатна терапевтична езда за деца със специални нужди’’. В момента Фондация не предлага терапевтична езда за други възрастови групи.
Кой покрива разходите за терапевтичната езда за деца със специални нужди?


Фондацията се грижи за набирането на средства за покриване на разходите, свързани с терапевтичната езда. Фондацията е подкрепяна от частни и корпоративни дарители, както и осъществява проекти и програми. Разчита на екипа, доброволците и съмишлениците им за дейностите, които предлага.
Как протича една сесия по терапевтична езда за деца със специални нужди?


При пристигането детето и родителя/настойник се нуждаят от известно време, за да се адаптират към новата среда и подготовка за приключението. След това детето и инструкторът правят загрявка заедно с коня, по начин подходящ за предстоящите упражнения. Следващата стъпка е разходката с коня до мястото за езда. Там детето се качва на коня от специално съоръжение, ако е необходимо и навлиза в арената с коня. От съображения за безопасност, от момента, в който детето е на коня, той/тя се подържа от поне двама инструктори - един водещ сесията и един помощник. Сесията включва не само физически упражнения, но и развиване на важни социални и емоционални умения. Инструкторите включват образователен елемент, като предоставят информация в различни форми за живота сред природата. Докато детето е в сесия, родителя/настойник не се допуска да бъде в арената. След урока по езда, изпълнен с упражнения и игри, детето, слиза от коня и отговаря за връщането му към пасището. Накрая, детето и родителя/настойник могат да прекарат известно време в подготовка да се върнат в ежедневието си. Посещението в ранчото е не само поредната процедура, на която трябва да отиде едно дете с увреждания. Това е ново приключение, което се надяваме да остави траен позитивен отпечатък в детската емоционалност.
Колко често е добре да се посещават сесии по терапевтична езда?


Препоръчително е терапевтичните сесии да се посещават минимум веднъж седмично.
Сесиите по терапевтична езда индивидуални или групови са?


Сесиите са индивидуални.
От кого се провеждат сесиите по терапевтична езда?


Сесиите се провеждат най-малко от един квалифициран инструктор.
Къде се провеждат сесиите по терапевтична езда?


Сесиите се провеждат в ранчо 4OUR RANCH, на 50 км. от град София.
Как да се запиша в ‘’Програма за безплатна терапевтична езда за деца със специални нужди’’?


‘’Програма за безплатна терапевтична езда за деца със специални нужди’’ се осъществява на цикли от 3 месеца и може да обслужи определен брой деца. Моля, свържете се с нас, за да проверите дали можете да бъдете включени.

Породите ‘’Пейнт’’ и ‘’Куортър’’

От къде произлизат конете от породите ‘’Пейнт’’ и ‘’Куортър’’?


Произхода на тези породи може да бъде проследен далеч назад във времето в Америка. Има различни теории, но най-вероятно изпуснати коне от испанските завоеватели са се развъдили в степите на Америка. Постепенно местните заселници и фермери забелязали тези чудесни животни. Одомашнили ги и ползвали за своите нужди. Постепенно започнали да ги селектират и в момента Асоциацията на Куортър хорс е с най-големия регистър на коне в света. Постепенно се е появила разновидност с разцветки, които много се харесали на американците. Те задълбочили селектирането на тези пъстри коне и се появила породата Пейнт хорс. Впоследствие Пейнт хорс станала любима порода на много хора в САЩ и по света.
Какво е характерно за конете от породите ‘’Пейнт’’ и ‘’Куортър’’?


Характерно и за двете породи е изключителната им податливост към социализация. Спокойния им нрав и работоспособност. Освен това с Коуртър хорс е регистрирана и най-високата скорост в състезание – 88 км/ч. За Пейнт хорс е специфично, че това не е просто конче с шарена козина. За разлика от обикновените шарени коне при Пейнт цвета на козината съответства на цвета на кожата под нея. Характерна е връзката между цветните петна приличаща на „цип“. Пейнт хорс е бил много ценен от каубоите превеждащи огромните стада рогат добитък на дълги разстояния. Специфични за породата са спокойния нрав, силата и смелостта му.

Меките методи на обучение на коня

Какво са меки методи на обучение на коня?


Мекия метод е начин за общуване с кон по естествен за него начин. Natural horsemanship е подход към коня като към партньор, като към приятел. Метода се изразява основно в уважение на личното пространство. Коня ни следва , защото той иска това и това му носи удоволствие и спокойствие. Помагаме си само с щадящ въжен оглавник и меко въже или в по-добрия случай с нищо, само с въздействие на ментално ниво. Да, това е много бавен начин за обучение, но резултатите от него са като едно дълготрайно и плодотворно сътрудничество.
Как се възпитават конете във 4OUR RANCH?


Във 4OUR RANCH конете се възпитават с меките методи на обучение взаимствани от системата Natural horsemanship. Със социализацията и обучението се започва още от раждането на малките кончета. Не използваме трензели, шпори, вериги, каиши или други груби инстументи за принуда при обучението. Копитата на нашите коне не се подковават. За подръжката им се грижим, като ползваме метода Mustang roll , с който копитото се оформя по начин най-близък до този на дивите коне.
Как се отглеждат конете във 4OUR RANCH?


Във 4OUR RANCH конете се отглеждат по най-близкия до естествения им начин на живот. Живеят навън в големи пасища като стадо. Всеки ден пасат на воля , а за през нощта имат осигурено достатъчно количество сено. Близо до пасищата имат рекичка , от която пият вода. Конете са разделени в две групи. Едната е съставена от кобили и кастрати, а другата от жребци. И в двете групи е интересно да се наблюдава йерархията в стадото и как тя се променя. Интересно е и това как животинките общуват помежду си.

Our organization is dedicated to the horse breeds Paint and Quarter Horse

We provide information of the benefits of natural horsemanship

Offering free therapeutic riding sessions is our cause

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube