Млади доброволци и коне правят промяна за деца с увреждания

Updated: Jan 7

Патриция, Тибо и Мано направиха 2020 една по-добра година!

Въпреки ситуацията с COVID-19, те дойдоха в България, за да помогнат в програмата „Безплатна терапевтична езда за деца с увреждания“. Две млади жени и един млад мъж формираха перфектния екип за лятото на 2020 г. Те доказаха, че на тях може да се разчита и могат да изпълнят всяка задача перфектно. Младите хора излязоха от зоната си на комфорт и ни помогнаха да се справим с трудни ситуации. Излишно е да споменаваме, че децата със специални нужди обичаха да общуват и да играят игри с вежливите чуждестранни асистенти.

Надяваме се, че тримата са натрупали ценен опит, научили са повече за българската култура и, разбира се, са се забавлявали с нас.


Най-вече благодарим на Патриция, Тибо и Мано за всяка минута, прекарана в помощ на нашата организация. И за това, че бяха толкова сърцати, отдадени и внимателни по време на доброволческата служба. Можем само да се надяваме, че всички наши бъдещи доброволци ще бъдат толкова добри.

За проектът

Проектът предлага възможност на младежи от Франция, Германия и Португалия да участват като доброволци в програмата „Безплатна терапевтична езда за деца с увреждания“.

Нашите цели са:

• Ангажиране на младите хора, желаещи да допринесат и укрепят общността;

• Насърчаване на солидарността, толерантността, недискриминацията, социалното приобщаване и разбирането сред младите хора;

• Улесняване развитието и усъвършенстването на професионалните умения и знания у младите хора, за да им помогнат в професионалното им развитие;

• Улесняване развитието на лични умения, способности и таланти у младите хора, за да им помогнат в личностното им израстване;

• Създаване на приветлива среда за културен обмен за младите хора и местната общност;

• Насърчаване на младите хора да допринесат и прилагат свои собствени идеи;

• Предоставяне на възможност на младите хора да отговорят на социалните предизвикателства;

• Позволяване на младите хора да осъзнаят важността на околната среда и начините да се грижат за нея;

• Допринасяне за по-доброто здраве на децата с увреждания.


Младите доброволци от различни европейски държави ще имат възможност да дойдат в България за период от два месеца и да подкрепят инструкторите в Програмата. Доброволците ще научат повече за местната култура и ще придобият ценен професионален и личен опит.

Дейностите в проекта включват:

  • Подкрепа за инструкторите по време и в подготовката за терапевтичните сесии;

  • Помощ при грижата за фермата и конете;

  • Участие и изпълнение на малки проекти, като построяване на площадка за игра за децата с увреждания.

Проектът е подкрепен от Програма ‘’Европейски корпус за солидарност’’.

37 views0 comments

Our organization is dedicated to the horse breeds Paint and Quarter Horse

We provide information of the benefits of natural horsemanship

Offering free therapeutic riding sessions is our cause

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube